Tamaina handiko objektuen jasotzea

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Casa Astola, 26 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 616 90 68 telefonoan.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Casa Astola, 26 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 616 90 68 telefonoan.